donderdag 10 september 2009

septembeR (II)

dat zou voor mij in het teken staan van het oppakken van de haRdlooptRaining. echter na één keeR bij RotteRdam atletiek te zijn geweest kwam de klad eR alweeR in. omdat m’n maatje ook al een beetje geblesseeRd was ben ik afgelopen dinsdag maar allenig een Rondje “zweth” gaan doen. het was mooi weer, dus daaR lag het niet aan. de staRt was ingehouden en al na 400 meteR werd eR al een Rustpunt ingelast, de hoge bRug stond open (of dicht, met andeRe wooRden: eR kwam een schip langs gevaRen). na het kleine oponthoud de weg weer veRvolgt, het ging best lekkeR, maaR zo halveRwege verstijfde mijn kuit. eeRst dacht dat ik gewoon een beetje kRamp had en dat dat met wat Rekken wel zou veRdwijnen. helaas, niet dus, na een stukje veRdeR gelopen te zijn kwam het weer teRug. dus met een beetje wandelen en “haRdlopen” mocht ik bij de kandelaaRbRug
gelukkig even wachten, alweeR een boot (ja, soms is het best dRuk op de schie). veRvolgens het laatste Rechte stuk naaR huis gedRibbeld (of wat daaR voor dooR moest gaan). vooRlopig even Rust houden en het heRbeginnen van de looptRaining nog even uitstellen. fietsen is ook even uitgesteld, ook het huis>kantooR>huis-gebeuRen. kon vandaag met een collega meeRijden en dat vond “kuit” best wel goed. moRgen en het weekend de fiets ook maaR laten staan. volgende week daaRmee vooRzichtig beginnen en als dat een poosje goed gaat zal ik pRobeRen het lopen weer op te pakken. met andeRe wooRden: de R in de maand is nu meeR de "R" in de blessuRe gewoRden.

ps
hieRonder de Route van het tRainingsRondje "zweth".
vooRlopig kan dat niet gelopen woRden, want de hoge bRug woRdt geReviseeRd en zal zekeR vijf weken niet oveRgestoken kunnen woRden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zondag 8 april 2018 hoop ik voor de 30e keer op de Coolsingel te finishen! Dus mocht je mij voorbij zien komen: Aanmoedigen mag ...